Trên tuyến đường trục chính của xã còn ngổn ngang đất đá, vật cản. Hội CCB xã vận động hội viên lao động, làm cho tuyến đường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thoáng mát. Sau thời gian làm việc tích cực, 150 hội viên đã san lấp, dọn 100 mét khối đất đá trên mặt đường. Nhân dân địa phương lại phấn khởi, ngợi khen “Bộ đội cụ Hồ”. Từ đó, con đường được mang tên “Tuyến đường CCB tự quản”.

Bảo Chinh