Báo cáo với Thủ tướng, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết 25 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ với hơn 17.000 tổ chức cơ sở Hội và gần 3 triệu hội viên. Hội luôn luôn khẳng định được vai trò, vị trí là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhận được sự tín nhiệm của quần chúng, nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được báo cáo thành tích của Hội CCB Việt Nam với Thủ tướng

Hội đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, đáng ghi nhận; tổ chức, động viên Cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” nêu cao ý chí tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu hợp pháp; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các cấp Hội còn động viên cựu chiến binh tích cực tham gia các cuộc vận động, chương trình quốc gia, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa-xã hội; tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Hội cũng đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tại Đại hội thi đua yêu nước lần này có hơn 500 đại biểu tham dự, trong đó có 400 đại biểu là tập thể, cá nhân cựu chiến binh gương mẫu có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao vai trò của lực lượng CCB trong thời kỳ đổi mới

Gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua ở tất cả các cấp trong xây dựng đời sống chính trị ở cơ sở, phát triển văn hóa, giáo dục truyền thống, bảo đảm quốc phòng an ninh. Thủ tướng khẳng định là tổ chức chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung của đất nước. Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội, trở về với đời thường, những tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên tất cả các lĩnh vực, cả về xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.Thủ tướng mong muốn Hội cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của mình, xứng đáng với lòng tin của toàn Đảng, toàn dân; phát huy truyền thống tốt đẹp, phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, giúp đỡ nhau xóa đói giảm nghèo; đóng góp vào xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt ở cấp cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và chính sách đối với người có công để xứng đáng với 8 chữ vàng mà Ban chấp hành Trung ương Đảng trao tặng: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu CCB
Hoàng Linh

Nội dung phía sau ảnh