Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho biết trong thời gian qua, tổ chức và hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ngày càng được mở rộng, phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa nghèo thu được nhiều kết quả. Năm 2012, toàn Hội đã giảm được gần 30.000 hộ cựu chiến binh nghèo, xóa được gần 9.200 nhà cựu chiến binh dột nát. 9 tỉnh, thành Hội; 66 huyện, quận; 2.294 xã, phường cơ bản không còn hộ cựu chiến binh nghèo.

Bên cạnh đó, Hội đã tích cực đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, góp ý bổ sung, sửa đổi một số chính sách liên quan đến cựu chiến binh, người có công với các mạng. Các cấp hội tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân với cựu chiến binh các nước...

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được cho rằng hoạt động của Hội vẫn còn một số mặt yếu kém như chưa thu hút được hết cựu chiến binh vào Hội; phong trào hoạt động của Hội chưa đồng đều giữa các vùng. Các địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của cựu chiến binh nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng chính trị, tư tưởng cho hội viên, đồng thời học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giữ gìn và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, tư tưởng sai trái, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp Hội tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, cơ sở; hết sức quan tâm quán triệt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến các cựu chiến binh, từ đó tạo sự lan tỏa ra các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần chú trọng hơn nữa trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu chiến binh; không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở; quan tâm hỗ trợ, tạo các điều kiện thuận lợi để các cựu chiến binh có thể tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của Hội Cựu chiến binh Việt Nam như đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư xây dựng và cấp vốn đầu tư cho Trung ương Hội quy hoạch, xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Trung ương Hội; đề nghị các bộ, ngành liên quan sớm ban hành trình tự thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin; đề nghị Chính phủ chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ kinh phí để duy trì hoạt động của Làng Hữu nghị Việt Nam thuộc Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tạo điều kiện giải quyết thêm việc làm cho con em cựu chiến binh./.

(TH)