Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn. Ảnh: Đoàn Thanh niên

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 / 26-3-2024), Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên, dự kiến vào ngày 25-3-2024.

Được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 nhằm thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia; phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ gặp mặt, biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và khoảng 300 đại biểu thanh niên đại diện cho các khối: Công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia", cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên sẽ xoay quanh chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số quốc gia; cơ chế, chính sách, nguồn lực của Nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; biểu dương sự tham gia, cống hiến của thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành sẽ lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất này.

TTXVN