Tháp tùng Thủ tướng Hun Sen thăm chính thức Việt Nam có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Hor Nam Hong; Bộ trưởng cấp cao phụ trách biên giới Var Kimhong; Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Thương Mại Sun Chanthol; Bộ trưởng BộTư pháp Ang Vong Vathana; Bộ trưởng Bộ Thông tin Khieu Kanhrith; Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Aun Porn Moniroth; Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Hang Chuon Naron; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Campuchia Sok Chenda Sophea TH