Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7-6-2022. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7-6-2022.

Văn phòng Bộ Y tế vừa nhận được văn bản của Văn phòng Trung ương Đảng về phân công cán bộ điều hành hoạt động Bộ Y tế.

Theo đó, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tạm thời điều hành hoạt động của Bộ Y tế kể từ ngày 7-6-2022.

Trước đó, tại phiên họp sáng 7-6, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Chiều qua (6-6), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; đồng thời "yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng".

Cơ quan chức năng xác định ông Nguyễn Thanh Long có liên quan vụ sai phạm tại Công ty Việt Á.

Đồng   chí Đỗ Xuân Tuyên sinh năm 1966, tốt nghiệp Học viện Quân y. Trước đó, tại   Quyết định 1771/QĐ-TTg ngày 9-12-2019, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ   nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội   đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.  

Theo   Quyết định 5496/QĐ-BYT 2021 phân công công việc của lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ   trưởng Đỗ Xuân Tuyên được phân công phụ trách lĩnh vực dược, trang thiết bị y   tế, an toàn thực phẩm, y dược cổ truyền; đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư,   trang thiết bị y tế; dự trữ quốc gia về thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế;   cổ phần hóa doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp.  

Các   hoạt động liên quan đến công tác dược điển, dược thư quốc gia; dân số - kế   hoạch hóa gia đình; phát triển y tế cơ sở; thông tin, truyền thông, giáo dục   sức khỏe; thi đua, khen thưởng; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội   của Bộ Y tế.  

Hoạt   động của các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y - dược; công tác phối hợp với   Công đoàn Y tế Việt Nam; tham gia chỉ đạo công tác thanh tra y tế và giải   quyết khiếu nại tố cáo; tham gia các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên   ngành Trung ương theo lĩnh vực được phân công...  

TTXVN