Theo đúng chương trình dự kiến, sáng 19/12, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 99 đồng chí. Với chủ đề “Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trung thành – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Đại hội đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2012-2017: Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng; Phát triển được 85-90% trở lên đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào Hội; 100% cán bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; Những nơi có đối tượng cựu quân nhân, phấn đấu tập hợp từ 50-70% trở lên cựu quân nhân vào sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, Ban liên lạc truyền thông; Hàng năm 90% trở lên cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên Hội viên gương mẫu và 90% trở lên gia đình Cựu chiến binh đạt gia đình văn hóa; Hoàn thành cơ bản xóa nhà dột nát cho Cựu chiến binh; Hầu hết Cựu chiến binh còn độ tuổi lao động, còn sức khỏe đều được tư vấn, hướng dẫn, bồi dưỡng hoặc đào tạo nghề để có cơ hội tìm việc làm. Theo chương trình của Đại hội, sáng 20/12, Đại hội báo cáo kết quả bầu các chức danh Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa V; ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới..., và bế mạc Đại hội./.

Mai Anh