Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá mới ra mắt Đại hội.

Ngày 6/9, Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Đại diện lãnh đạo Hội CCB các tỉnh: Quảng Ninh, Thái Bình, Lai Châu, Sơn La, thành phố Hải Phòng cùng 200 hội viên cựu chiến binh đại diện cho gần 20.000 hội viên cựu chiến binh trong toàn tỉnh.

Phát huy truyền thống “ Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã hoàn thành 7/7 chỉ tiêu, trong đó 3 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Thường xuyên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững. Với tổng số tiền dư nợ ủy thác qua cựu chiến binh đạt gần 780 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 17.000 hộ vay vốn, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã góp phần giảm 4,5% hộ hội viên nghèo, nâng tỷ lệ hội viên CCB khá và giàu lên gần 50%.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

Các cấp Hội CCB tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, từ thiện đã ủng hộ 5 nhà cho hội viên CCB nghèo; ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền trị giá gần 180 triệu đồng. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ cũng được các cấp hội CCB trên toàn tỉnh quan tâm thực hiện.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB tỉnh đề ra 13 chỉ tiêu; 7 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó phấn đấu mỗi năm xóa từ 2-3% hội viên nghèo; hết nhiệm kỳ cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm cho hội viên; phấn đấu kết nạp từ 100 đến 200 đảng viên, nâng tỷ lệ đảng viên của hội từ 29% năm 2022 lên 30%; hàng năm kết nạp từ 250-300 hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã biểu dương những thành tích các cấp Hội CCB tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời khẳng định CCB luôn là một trong những lực lượng quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị: Các cấp Hội CCB tỉnh cần chú trọng thực hiện những nhiệm vụ nền tảng, căn cốt của Hội như: Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau làm kinh tế, từ đó góp phần nâng cao đời sống, giảm nghèo nhanh và bền vững cho hội viên.

Đại hội đã tiến hành bầu 23 đồng chí vào Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội; bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Nhận dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên.

Nguyễn Hằng - Minh Hòa/DIENBIENTV.VN