Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam ban hành Kế hoạch số 280/KH-CCB ngày 19-11-2021 về  tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam.

Mục đích, yêu cầu của cuộc thi

1. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ và các kỳ đại hội của Hội CCB Việt Nam cho toàn thể hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đơn vị lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các tổ chức chính trị - xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên hội viên Hội CCB giữ vững và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của Hội, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

2. Tổ chức thi tìm hiểu Truyền thống Hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, động viên được đông đảo cán bộ, hội viên CCB và các đối tượng tham gia, đảm bảo chất lượng tốt, có sức lan tỏa sâu rộng.

Nội dung cuộc thi

1. Tên gọi Cuộc thi: “Tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam”

2. Câu hỏi: Gồm 7 câu:

Câu 1: Đồng chí (anh chị) cho biết Hội CCB Việt Nam thành lập ngày tháng năm nào? Bối cảnh lịch sử; mục đích ý nghĩa việc ra đời Hội CCB Việt Nam?

Câu 2: Đồng chí (anh chị) trình bày cụ thể thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu tham gia các Đại hội CCB Việt Nam đã tiến hành? Nêu chủ đề từ Đại hội III đến Đại hội VI và chủ đề (dự thảo) Đại hội CCB Việt Nam lần thứ VII?

Câu 3: Đồng chí (anh, chị) cho biết cấp bậc, họ tên, thời gian các đồng chí đảm nhiệm các chức danh: Chủ tịch danh dự, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Hội CCB Việt Nam từ khi thành lập đến nay?

Câu 4: Đồng chí (anh chị) nêu nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam theo Điều lệ được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 ?

Câu 5: Đồng chí (anh chị) nêu các chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI ?

Câu 6: Đồng chí (anh chị) nêu những nhiệm vụ đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII ?

Câu 7: Chọn 1 trong 2 nội dung

(1) Đồng chí phải làm gì để phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” của Hội CCB Việt Nam?

(2) Anh (chị) hãy kể kỷ niệm sâu sắc của mình về CCB Việt Nam ?

Đối tượng dự thi

- Cán bộ, hội viên Hội CCB, nhân viên trong các tổ chức Hội CCB;

- Vận động cựu quân nhân, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các đối tượng khác trong địa bàn tham gia.

Yêu cầu bài dự thi

- Bài thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi. Khuyến khích tham gia ý kiến vào dự thảo Chủ đề Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, bài dự thi dùng tranh, ảnh tư liệu để minh hoạ. Câu 7 nội dung (2) có thể trình bày văn xuôi hoặc thơ, nhạc, clip; bài dự thi có thể do một nhóm tác giả cùng viết (đồng tác giả); không nhận những bài photocopy.

- Bài dự thi ghi rõ: Họ tên, chức vụ (công tác hội, đoàn thể, học sinh, sinh viên…), nơi sinh hoạt (nơi thường trú), số điện thoại cá nhân.

Số lượng, thời gian nhận bài dự thi

- Số lượng:

+ Mỗi Hội CCB tỉnh, thành phố gửi 10 bài. Các tỉnh, thành Hội có từ 100.000 hội viên trở lên gửi từ 15 đến 18 bài (kể cả bài vận động các đối tượng khác tham gia);

+ Mỗi đơn vị Khối 487 gửi từ 2 đến 5 bài;

- Thời gian: Trước ngày 30-9-2022 (theo dấu bưu điện)

- Địa chỉ: Ban Tuyên giáo Hội CCB Việt Nam: Số 34, Lý Nam Đế, Hà Nội.

Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng

a) Giải tập thể (Hội CCB các tỉnh, thành phố, các đơn vị Khối 487)

– 1 Giải Nhất: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng: 7.000.000 đồng

–       5 Giải Nhì: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng mỗi giải: 5.000.000 đồng

– 10 Giải Ba: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng mỗi giải: 3.000.000 đồng

b) Giải cá nhân (nhóm tác giả)

– 03 Giải Nhất: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng: 3.000.000 đồng

– 10 Giải Nhì: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng mỗi giải: 2.000.000 đồng

– 20 Giải Ba: Bằng khen Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và tiền thưởng mỗi giải: 1.000.000 đồng

– Một số giải khuyến khích: Tiền thưởng mỗi giải: 500.000 đồng

Điều kiện nhận giải

a) Giải tập thể

-  Tỷ lệ % cán bộ, hội viên CCB tham gia cao và vận động được nhiều đối tượng khác cùng tham gia.

- Có nhiều bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi đạt giải cao.

b) Giải cá nhân

- Bài dự thi thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, trả lời đủ 7 câu hỏi và có nội dung chất lượng tốt.

- Bài dự thi trả lời câu 7 chưa đăng, đưa tin, phát sóng trên các phương tiện thông tin của Trung ương và địa phương. Ban Tổ chức được sử dụng những nội dung phù hợp để đăng trên Báo CCB Việt Nam và Thông tin CCB Việt Nam.

Đề nghị Hội CCB các tỉnh, thành phố và các đơn vị Khối 487

- Tiến hành tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, hội viên CCB, nhân viên trong các tổ chức Hội CCB và các đối tượng tham gia.

- Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, nhà trường để động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham dự cuộc thi (có trách nhiệm cung cấp tài liệu, trong đó có Dự thảo chủ đề và nhiệm vụ Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VII).

- Tổ chức cuộc thi ở cấp mình phù hợp; tiến hành chấm sơ khảo và lựa chọn những bài tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo quy định tại điểm 3, mục III Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả cuộc thi (số lượng bài tham gia, tỷ lệ % cán bộ, hội viên và các đối tượng khác tham gia), gửi về Ban Tuyên giáo trước ngày 30-9-2022.

Cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Hội CCB Việt Nam” là một hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Hội CCB các tỉnh, thành phố và các đơn vị Khối 487 tích cực triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt kết quả tốt.