Hội đã tín chấp với ngân hàng CSXH cho 2.105 hộ hội viên nghèo vay với dư nợ 26 tỷ 615 triệu đồng. Đến nay, 3.398/9.095 = 37% tổng số hội viên làm nông nghiệp đã mạnh dạn chuyển đổi mục đích sản xuất bằng nhiều hình thức, cụ thể: Có 1.669 hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng; 957 hộ nuôi trồng thủy sản; 323 hộ trồng cây cảnh; 100 hộ chăn nuôi trang trại và gia trại; 349 gia đình hội viên sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Hoạt động giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng là mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa hội viên với nhau, ngoài việc giúp nhau về tinh thần, còn giúp nhau về vật chất như 437 hội viên đã cho nhau vay không tính lãi với số tiền 1 tỷ 247 triệu đồng. Từ kết quả trên, thành phố đã có 381 gia đình CCB sản xuất kinh doanh giỏi, 43% hộ có mức sống khá trở lên; 56% hội viên có mức sống trung bình; chỉ còn 1% hộ nghèo. Cũng từ kinh tế khá, các cấp Hội đã thăm viếng, tặng quà mừng thọ 5.169 lượt với số tiền 249.398.000 đồng, xây dựng quỹ hoạt động tình nghĩa trong tổ chức Hội là 1 tỷ 264 triệu đồng. Ngoài ra, Hội đã quyên góp ủng hộ quỹ CCB nghèo toàn tỉnh 15.515.000 đồng; quỹ tặng CCB Lào 5.980.000 đồng; quỹ xây dựng nhà cố đại tướng Hoàng Văn Thái 16.974.000 đồng….

Với thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ ngoài vay vốn ngân hàng và các hình thức giúp nhau về vốn, giống, xây dựng quỹ Hội, lại rất chú trọng công tác chuyển giao tiến bộ KHKT, góp phần làm thay đổi cách nghĩ, cách làm và thói quen sản xuất của hội viên, nhiều mô hình sản xuất mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện, như mô hình trồng chè, chăn nuôi gà, lợn của hội viên Nguyễn Hữu Hồng (xã Phú Hộ); nuôi lợn siêu nạc và cá của hội viên Nguyễn Văn Phấn (xã Hà Thạch); mô hình sản xuất, chế biến chè thành phẩm và nuôi gà mái đẻ của hội viên Ngô Kế Thiện (xã Phú Hộ) rồi mô hình chăn nuôi cung cấp giống gia cầm của hội viên Trần Văn Phẩm (phường Trường Thịnh)… Đồng thời, đưa mô hình lên công ty khi đủ điều kiện, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, như công ty TNHH Trường Lộc sản xuất, chế biến chè; công ty vận tải hành khách Vân Nam; công ty vận tải xây dựng Hà Tuấn; công ty TNHH Vạn Liên làm dịch vụ thương mại tổng hợp…

Từ những việc làm như thế, Hội CCB thị xã Phú Thọ đã tạo ra những mô hình đạt hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo. Kết quả rất phấn khởi, những ngày đầu thành lập Hội, số hộ giàu ở đây chỉ chiếm 3,7%, hộ trung bình 71,8%, hộ nghèo 21,5%, hộ đói chiếm 3%; nay số hộ nghèo chỉ còn chiếm 1,6%, hộ trung bình 28,4%, số hộ khá và giàu đã chiếm 70%...

Đoàn Duy Tuyên, Đoàn Hữu Tuấn