Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành… đã đến dự. Nhân dịp này, PV Báo CCB Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.

PV: Xin chúc mừng đồng chí được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. Đề nghị đồng chí cho bạn đọc biết về các bước chuẩn bị Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ nhất này.

Đồng chí Lê Văn Kiểm: Cảm ơn đồng chí. Các doanh nhân CCB chúng tôi hết sức xúc động khi ước nguyện có một tổ chức của riêng mình, gắn kết mọi hoạt động để cùng phát triển, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho đất nước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực.

Có thể nói, mỗi hội viên CCB Việt Nam trên mọi miền đất nước đều là những người giỏi giang, không chịu khuất phục mọi khó khăn trong cuộc sống để vươn lên, trong đó có hơn 5.000 doanh nhân CCB, những người không chỉ đánh giặc giỏi mà còn có lòng quyết tâm, biết tính toán làm kinh tế phát triển kinh tế gia đình và góp phần phát triển kinh tế đất nước, hết lòng giúp đỡ các đồng đội và người dân còn khó khăn. Trong đội hình của Hội CCB Việt Nam suốt những năm qua, các doanh nhân CCB luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa thực hiện tốt các trách nhiệm xã hội, giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động- những thành tích này đã được Đảng, Nhà nước, Hội CCB Việt Nam và nhân dân ghi nhận.

Để Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam được ra đời và đi vào hoạt động như ngày hôm nay, chúng tôi rất biết ơn từ ý tưởng đến các bước tổ chức thực hiện của các thế hệ lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam trong suốt thời gian từ nhiệm kỳ III đến nay, đặc biệt là tại Hội nghị BCH T.Ư Hội lần thứ X đã thống nhất chủ trương thành lập Hội và lập Ban vận động sáng lập Hội doanh nhân-doanh nghiệp CCB Việt Nam do đồng chí Lê Thành Tâm, Phó chủ tịch T.Ư Hội CCB Việt Nam làm Trưởng ban… Ngày 22-4-2013, Bộ Nội vụ đã chính thức ra Quyết định số 446/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam. Trong Hội nghị BCH lâm thời Hiệp hội tổ chức tại Đồng Nai vừa qua, chúng tôi đã bàn và chuẩn bị kỹ về bộ máy tổ chức và thống nhất lấy ngày 22-4 hàng năm là Ngày truyền thống của mình để trình Đại hội và rất mừng là đã được các đại biểu thống nhất cao.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết về tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam?

Đồng chí Lê Văn Kiểm: Theo Quyết định 446 của Bộ Nội vụ, Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các CCB, CQN là doanh nhân đang sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi có tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc tổ chức và hoạt động rất rõ ràng. Tôn chỉ của Hiệp hội là vì sự phát triển sản xuất kinh doanh nói chung; phát triển, bảo vệ và hỗ trợ các hội viên hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển KTXH đất nước và với mục đích tập hợp và đoàn kết các doanh nhân CCB, CQN Việt Nam giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện giúp đỡ các CCB, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mở rộng giao lưu theo phương châm đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển. Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí với các lĩnh vực hoạt động phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết về cơ cấu tổ chức của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam?

Đồng chí Lê Văn Kiểm: Tại Đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013-2018, các đại biểu đã cùng quyên góp ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của Bộ LĐTBXH, vận động thành lập Quỹ của Hiệp hội được hơn 5,7 tỷ đồng, cùng thống nhất tôn vinh đồng chí Trần Hanh, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam khóa IV làm Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam, thông qua Điều lệ, Chương trình hành động và “chọn mặt gửi vàng” bầu Ban chấp hành gồm 94 đồng chí, bầu Ban thường vụ gồm 19 đồng chí, bầu Ban Thường trực gồm 11 đồng chí, trong đó có 10 đồng chí giữ cương vị Phó chủ tịch và tôi vinh dự được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018. Chúng tôi xác định, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà mình phải thực hiện tốt để xứng đáng với sự tin cậy của các doanh nhân CCB trên cả nước, để Hiệp hội ngày một trưởng thành, giúp cho mỗi hội viên ngày một phát triển, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển KTXH nước nhà như lời căn dặn của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại đại hội: “…Hiệp hội cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, luật pháp, chính sách Nhà nước để trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp CCB phải là những doanh nghiệp, doanh nhân mẫu mực trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; thực sự là những “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế”.

Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam là một tổ chức trẻ nhưng với bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống Hội CCB Việt Nam, nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành tốt các tôn chỉ, mục đích của mình, đóng góp mọi khả năng có thể để xây dựng đất nước và đưa Hiệp hội ngày càng phát triển không ngừng.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Doãn Chiêu (thực hiện)