Công tác chuẩn bị các văn kiện được BCH các Tỉnh, Thành hội và các khối chuẩn bị chu đáo, đầu tư trí tuệ tập thể, kể cả báo cáo tham luận của đại biểu dự đại hội đều đảm bảo được thời gian và quy định của các loại văn bản. Hầu hết các tham luận đều có chất lượng và được Ban thường vụ (BTV) Hội thông qua. Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH và các báo cáo tham luận đã đánh giá kết quả thành tích đã đạt được, những hạn chế thiếu sót và nguyên nhân trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đã nêu lên được kinh nghiệm thiết thực trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội. Hầu hết các Tỉnh, Thành hội và tương đương đã xây dựng báo cáo đúng đề cương, ngắn gọn, nhiều số liệu chứng minh và so sánh, qua đó đã làm nổi bật được kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng tổ chức Hội TSVM trong 5 năm qua. Phương hướng cho nhiệm kỳ tới đã bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và định hướng của cấp trên để xây dựng phương hướng, mục tiêu phấn đấu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới phù hợp với đơn vị mình.

Về công tác chuẩn bị nhân sự: Các Tỉnh, Thành hội đều xây dựng đề án nhân sự BCH, BTV và các chức danh lãnh đạo Hội và thực hiện việc giới thiệu nhân sự đúng quy trình, từng bước theo hướng dẫn, đảm bảo dân chủ công khai, thống nhất cao giữa cấp uỷ Đảng với tổ chức Hội trước khi trình đại hội. Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, nhất là nhân sự BCH và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội, Đảng đoàn Hội CCB tỉnh đã phối hợp thoả thuận với BTV các huyện, thành uỷ và đảng uỷ khối các cơ quan, khối doanh nghiệp tỉnh thống nhất về nhân sự để chỉ đạo BCH Hội CCB các huyện, tỉnh, thành phố và tương đương, vừa tạo sự đồng thuận cao, vừa bảo đảm chính sách cán bộ Hội. Nhân sự được giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, tính kế thừa và có số dư trước khi trình đại hội bầu. Tuy nhiên, qua kết quả bầu cử ở một số đơn vị, một số ít uỷ viên BCH trúng cử với số phiếu chưa cao là do chính năng lực và uy tín của bản thân các đồng chí đó còn có mặt hạn chế, chưa đủ sức thuyết phục cán bộ, hội viên. Điều đó cho thấy tính dân chủ trong bầu cử, trách nhiệm lựa chọn cán bộ Hội tham dự đại hội là rất cao, đồng thời cũng cho thấy cách nhìn nhận, lựa chọn, đề bạt cán bộ của BCH Hội phải nâng cao chất lượng hơn nữa.

Công tác tuyên truyền đại hội nhìn chung đều được các đơn vị chú trọng, có kế hoạch tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn. Hội CCB thành phố, các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và nhiều quận, huyện của tỉnh Hải Dương cùng nhiều tỉnh, thành phố khác đã đầu tư xây dựng các băng phóng sự để đưa tin trên sóng truyền hình và trình chiếu trước đại hội là sự cố gắng lớn trong công tác tuyên truyền, qua đó đã giúp cho cán bộ, hội viên thấy rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tổ chức Hội, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng của cán bộ, hội viên, vui vẻ phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là cấp uỷ chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đối với Hội, tạo không khí đại hội sôi nổi, dân chủ, đoàn kết, tin tưởng. Tinh thần đại hội được lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhân dân có hiểu biết, nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tính chất, nhiệm vụ và kết quả thành tích xây dựng, hoạt động của Hội trong 5 năm qua, tăng thêm niềm tự hào, phấn khởi, tin tưởng trong CCB và niềm tin trong nhân dân.

Tổ chức các đại hội điểm đều tiến hành đúng hướng dẫn, chương trình. Việc triệu tập đại biểu đại hội và công tác bảo đảm đời sống của đại biểu được chăm lo chu đáo. Phần lớn các đại hội cơ bản bảo đảm tỷ lệ đại biểu có mặt 100%. Một số địa phương có nhiều khó khăn về vấn đề đường sá giao thông, nhưng vẫn bảo đảm được tỷ lệ cao đại biểu về dự đại hội. Tinh thần trách nhiệm của đại biểu nhìn chung rất tốt, khí thế vui vẻ phấn khởi. Quy trình tổ chức, điều hành đại hội từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, kể cả điều hành bầu cử BCH; tổ chức họp BCH phiên đầu tiên để bầu BTV, các chức danh và ban kiểm tra đều đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, bám sát chương trình đề ra, các đại hội đều thành công tốt đẹp. Trong đại hội, khâu khó khăn nhất là điều hành phần bầu cử và kiểm phiếu được các đơn vị đặc biệt chú ý, đã lựa chọn những đồng chí có nghiệp vụ giỏi, nhiều kinh nghiệm trong bầu cử để tham gia ban kiểm phiếu.

Qua kết quả đại hội của các tỉnh, thành phố có thể đánh giá như sau: Đối với Ban chỉ đạo đại hội, BTV, BCH và cơ quan Tỉnh hội đã ban hành đầy đủ các loại văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các loại mẫu biểu... thường xuyên phối hợp tốt với BTV, Ban tổ chức các huyện, thành uỷ, đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh bám sát chỉ đạo các đơn vị; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Thường trực các đơn vị về công tác chuẩn bị đại hội và thời gian thông qua các văn bản chủ yếu với thường trực Tỉnh hội trước khi trình cấp uỷ phê duyệt; phân công cụ thể cán bộ dự và chỉ đạo các đơn vị.

Các Tỉnh, Thành hội đã tổ chức quán triệt, chuẩn bị các văn bản xây dựng kế hoạch tổ chức, chương trình đại hội, báo cáo chính trị và kiểm điểm BCH, các đề án nhân sự đại hội...; được sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, sự giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành đoàn thể cùng cấp; thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp uỷ từ khi triển khai đến tổ chức xong đại hội; khắc phục mọi khó khăn do ít cán bộ thường trực Hội, kỹ thuật sử dụng máy vi tính còn hạn chế; tổ chức đạt mục đích, yêu cầu đề ra; BCH khóa mới đã tích cực điều hành công tác Hội ngay sau kết quả đại hội.

Từ những kết quả trên, có thể rút ra một số kinh nghiệm là: BCH, BTV, lãnh đạo các Hội đã bám sát các cấp uỷ Đảng và sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể. Ban tổ chức đại hội kiên định thực hiện các thủ tục, nguyên tắc, thực hiện đủ nội dung và thực hiện các bước nhanh chóng, kịp thời.

Nguyễn Khắc Bằng