Mô hình nuôi ốc nhồi của cựu chiến binh Đặng Văn Ngự (áo phông xanh) ở khu 12 xã Tu Vũ mỗi năm cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng

Toàn huyện hiện có 6.739 hội viên cựu chiến binh sinh hoạt ở 15 tổ chức hội cơ sở, đạt trên 96% tỷ lệ thu hút hội viên vào tổ chức hội. Phần lớn hội viên cựu chiến binh đều có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu do vết thương chiến tranh tái phát. Nhưng, với phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" thương binh tàn nhưng không phế, nhất là từ khi Trung ương hội phát động Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều hội viên cựu chiến binh đã quyết tâm vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng, trở thành những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
5 năm qua, Hội cựu chiến binh các cấp đã luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của các cấp Đảng, chính quyền, tập trung đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, thông qua các hình thức động viên, khuyến khích các hộ gia đình hội viên cựu chiến binh làm kinh tế giỏi; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển.

Để giúp hội viên có thêm nguồn vốn, kiến thức khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi, kinh nghiệm quản lý kinh tế, cách bảo quản chế biến, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá… Hội Cựu chiến binh huyện đã chỉ đạo xây dựng quỹ hội 2 cấp được hơn 4,5 tỷ đồng, huy động được hơn 69,6 tỷ đồng nguồn vốn của TW hội, tỉnh hội và vốn uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 2.000 lượt hội viên vay phát triển kinh tế; mở được hơn 120 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư và nhiều ngành, nghề khác cho gần 2.000 lượt cán bộ, hội viên. Ngoài ra, còn tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập những cách làm sáng tạo, những mô hình kinh tế sản xuất kinh doanh có hiệu quả của hội viên trong và ngoài huyện. Qua đó, đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, vận dụng tốt vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tạo ra năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao để thoát nghèo nhanh, bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng.


Từ những hoạt động thiết thực và ý nghĩa đó đã tạo động lực để hội viên đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Tính đến tháng 5/2021, toàn huyện có 3.614 hộ hội cựu chiến binh có mức sống khá và giàu, chiếm tỷ lệ hơn 53%; hộ gia đình hội viên nghèo còn 0,69%, giảm 1,38% so với năm 2016; hộ cận nghèo còn 0,82%, giảm 2,38% so năm 2016; đặc biệt, Hội Cựu chiến binh xã Tân Phương không còn hội viên nghèo.

Với phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phát huy truyền thống người lính cần cù, chịu khó và nhất là từ khi Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" được triển khai, nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, có mức doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương và con em hội viên, với mức thu nhập bình quân từ 4,5 triệu đồng/năm trở lên. Hiện nay, toàn huyện có 14 doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã do hội viên cựu chiến binh làm Giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân sản xuất làm ăn có hiệu quả, đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước như: mô hình nuôi thuỷ sản, nuôi cá lồng trên Sông Đà, chăn nuôi bò sinh sản; trồng cây sơn lấy nhựa; trồng hoa cây cảnh; nuôi hươu nai lấy nhung, nuôi ốc nhồi giống và thương phẩm, nuôi nhím, bò sữa; kinh tế đồi rừng tổng hợp VAC; trồng sen, nuôi vịt đẻ trứng từ nhận thầu 70.000m2 đất ruộng kém hiệu quả...

Với phương châm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lời nói đi đôi với việc làm, nhất là ý chí quyết tâm “xưa thắng giặc, nay thắng nghèo nàn lạc hậu” các cấp hội đã triển khai nhiều cách thức giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 5 năm qua, các cấp hội đã thăm hỏi, tặng quà cho trên 250 lượt hội viên, với số tiền trên 700 triệu đồng; giúp đỡ xoá nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn và tặng 05 suất học bổng cho con hội viên nghèo học giỏi trị giá 115 triệu đồng, giúp đỡ 87 hộ hội viên thoát nghèo. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã khẳng định phẩm chất người lính Cụ Hồ không chỉ biết cầm súng ra trận chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược trong thời chiến, mà ngày nay trong công cuộc đổi mới trên mặt trận kinh tế đã chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, vươn lên làm giàu chính đáng; góp phần cùng cấp quỷ, chính quyền các cấp thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giai đoạn 2021-2026, Hội Cựu chiến binh huyện tiếp tục chủ động phát huy nội lực, tranh thủ huy động các nguồn vốn, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Trong đó, đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung hoàn thành như: Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,5%; hộ khá và giàu chiếm 65% trở lên, trong đó có 10% số hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; số hội cơ sở không còn hội viên nghèo chiếm 50%; tăng mức thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo lên 1,5 lần; tạo việc làm thường xuyên cho hội viên và con em hội viên với mức thu nhập ổn định. Đồng thời gắn phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu.

Anh Tuấn - Minh Tuân