Hội CCB Thanh Liêm đã có 25 đồng chí hội viên là phó trưởng công an xã và 78 đồng chí là công an viên; 319 đồng chí ở các tổ hòa giải; 191 đồng chí hội viên ở các tổ bảo vệ xã, thị trấn. Các hội cơ sở luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết các vụ việc thật thấu tình đạt lý, đảm bảo an ninh các khu dân cư.

Công tác Hội