Văn phòng Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam là cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng đoàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định và các nhiệm vụ do Đảng đoàn giao. Theo quyết định của Đảng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó ban Tổ chức-chính sách TƯ Hội kiêm nhiệm Chánh văn phòng Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam, các đồng chí Đinh Hữu Hoành và Hoàng Tiến Mai- chuyên viên Ban TCCS kiêm nhiệm chuyên viên Văn phòng Đảng đoàn Hội CCB Việt Nam. Lê Doãn Chiêu