Được thành lập ngày 19-5-1959, mang tên Đoàn 559, sau là Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Qua 16 năm chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên địa bàn hoạt động trải dài hơn 1.000km khắp Đông Dương, với hạ tầng gần 20.000km đường ô tô, hơn 500km đường sông, trải dài trên 1.400km đường ống xăng dầu, hàng trăm ngàn ki lô mét đường dây thông tin, 4 bệnh viện, nhiều cụm kho lớn, hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực… Bộ Tư lệnh Trường Sơn đã chi viện hơn 1,3 triệu tấn vũ khí, khí tài và vật chất hậu cần, đưa đón hơn 2 triệu lượt cán bộ chiến sĩ, cơ động 3 quân đoàn chủ lực, 5 sư đoàn, 20 trung đoàn, lữ đoàn các quân binh chủng ra chiến trường...

Việc thành lập Hội truyền thống đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh Việt Nam thành phố Nha Trang, là nguyện vọng thiết tha của đông đảo hội viên đã một thời từng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước…”, hiện nay đang sinh sống tại Nha Trang. Hội sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu, ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Đồng thời, tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Được biết, tại Khánh Hòa có hàng nghìn người từng tham gia công tác và chiến đấu dọc tuyến đường Trường Sơn. Đến nay, đã có 6 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa thành lập và tổ chức đại hội lần thứ nhất.

Trần Công Thi