Phó Chủ tịch Phạm Hữu Bồng nhiệt liệt chúc mừng 137 hội viên Hội Cựu chiến binh KTNN nhân Lễ thành lập và bày tỏ mong muốn Hội làm tốt công tác tổ chức vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao. Hội viên Cựu chiến binh KTNN cần gương mẫu thực hiện cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phối hợp với Công Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng chăm lo động viên giúp đỡ đời sống hội viên,đồng thời gắn chặt với nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tham gia giáo dục tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ trong cơ quan...

Đồng chí Lê Quang Bính- Phó Chủ tịch BCH lâm thời Hội Cựu chiến binh KTNN cho biết: Tiến tới Đại hội lần thứ nhất, Hội Cựu chiến binh KTNN xác định tổ chức các hoạt động của Hội sát với thực tiễn công tác, tổ chức của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong trào thi đua của Hội theo đúng tính chất chức năng và nhiệm vụ của điều lệ Hội CCB Việt Nam. Đồng thời, động viên, giúp đỡ anh chị em đoàn kết, phấn đấu giữ vững và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của " Bộ đội Cụ Hồ", vững vàng, kiên định về chính trị, tư tưởng, giữ gìn đạo đức cách mạng, luôn phấn đấu làm tốt chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ công nhân viên trong cơ quan; tổ chức và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên, hoạt động nghĩa tình trong nội bộ, hỗ trợ nhau khi hoạn nạn, khó khăn

Hội Cựu chiến binh KTNN được thành lập là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đáp ứng tình cảm nguyện vọng của các cựu chiến binh muốn được tiếp tục phát huy bản chất của người lính Cụ Hồ, tham gia tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng phát triển KTNN trong sạch vững mạnh toàn diện, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Quốc hội và nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ánh Tuyết