Chiều 12-10, Hội CCB thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đã công bố quyết định thành lập Hội CCB cơ sở 487 (Ban quản lý vịnh Nha Trang), bổ nhiệm ông Huỳnh Bình Thái làm chủ tịch hội lâm thời, Hội có 5 hội viên ban đầu.
Ban quản lý Vịnh Nha Trang (gọi tắt là BQL) được thành lập cuối năm 2012, là đơn vị trực thuộc và có chức năng giúp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang quản lý việc khai thác các giá trị của Vịnh Nha Trang trên cơ sở bảo vệ, bảo tồn danh lam thắng cảnh và hệ đa dạng sinh học trên Vịnh Nha Trang, tổ chức phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra; phối hợp các ngành liên quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên Vịnh Nha Trang...
Với gần 100 cán bộ, công nhân viên, trong đó có 13 cựu chiến binh, trước mắt, Hội được thành lập với 5 hội viên. Khi tổ chức đại hội lần thứ nhất, Hội sẽ có 13 hội viên. Qua đó, góp phần nâng tổng số Hội cơ sở 487, thuộc Thành hội Nha Trang lên 5 hội cơ sở với 125 hội viên. Được biết, Hội CCB thành phố Nha Trang là hội có số hội viên hùng hậu nhất, với 5.900 hội viên, chiếm gần 1/3 tổng số hội viên toàn Tỉnh hội Khánh Hòa.

Công Thi