CLB Doanh nhân CCB quận 2 của TP Hồ Chí Minh được thành lập, với số hội viên ban đầu tham gia là 14 DN CCB, với BCN gồm 5 thành viên, do CCB Phan Duy Đức- Chủ tịch HĐQT Công ty Hiếu Giang- làm Chủ nhiệm lâm thời. Đại tá Nguyễn Văn Hòa-Chủ tịch Hội CCB Quận 2- đã đọc và trao Quyết định thành lập CLB, QĐ thành lập BCN lâm thời; sau đó các DN CLB nghe thông qua bản Điều lệ dự thảo của Hội DN TP Hồ Chí Minh, gồm có 8 chương, 21 điều. Chủ nhiệm CLB Phan Duy Đức đã thông qua Quy chế hoạt động và Chương trình hành động của CLB DN CCB Quận 2.

Các thành viên của CLB DN đã sôi nổi thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, góp ý bổ sung vào quy chế và chương trình hành động của CLB; và thống nhất với tinh thần: “ Nghĩa tình-Hợp tác và Phát triển”, CLB sẽ thực hiện ngay phương châm hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, với phương châm: Ưu tiên sử dụng sản phẩm và các dịch vụ thế mạnh của các thành viên trong CLB. Được biết, đây là CLB DN CCB thứ 8 của Thành hội TP HCM.

Sĩ Bình