Các thành viên trong Câu lạc bộ điêu khắc đá Mỹ Nghệ Non Nước
CLB là mô hình hoạt động của hội viên CCB, CQN trực thuộc phường Hòa Hải, do Hội CCB quận Ngũ Hành Sơn tổ chức thành lập, trên cơ sở bảo đảm hoạt động đạt 5 tiêu chuẩn: cùng lĩnh vực hoạt động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ, cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi. Hướng đến mục đích: giúp nhau làm kinh tế, tạo việc làm, thu hút lao động, phát triển kinh tế trong câu lạc bộ, tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Phát huy hiệu quả, kết quả hoạt động, sản phẩm đã có của các thành viên trong CLB, cùng trao đổi kinh nghiệm, kiến thức liên quan đến kỹ thuật điêu khắc, tổ chức sản xuất, kinh doanh đá Mỹ Nghệ đạt hiệu quả tốt, tiếp tục đóng góp công sức cùng với Làng nghề nâng cao giá trị sản phẩm, thương hiệu đá Mỹ Nghệ Non Nước - Ngũ Hành Sơn có từ trước đến nay.

Tin và ảnh: Nhân Mùi