Các tập thể nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Sáng 14-12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã thực hiện toàn diện, có hiệu quả các phong trào thi đua. Trong đó, phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên đạt nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo giảm nghèo các cấp tham gia điều tra phân loại thực trạng đời sống Nhân dân và hội viên, qua đó nắm chắc đời sống hội viên để có biện pháp giúp đỡ phù hợp. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm bợ, dột nát, CCB trong tỉnh đã đóng góp được 4,7 tỷ đồng và kêu gọi được 250 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng được 98 nhà “Nghĩa tình CCB” cho hội viên.

Trong năm, các cấp hội đã thành lập được 14 câu lạc bộ “CCB bảo vệ môi trường”, nâng tổng số câu lạc bộ trong toàn tỉnh lên 219 câu lạc bộ. Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như lò đốt rác thải tại gia đình; thu gom bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên các cánh đồng; tham gia chỉnh trang khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp… được triển khai rộng khắp. Các cấp hội cũng đã đóng góp được 21,5 tỷ đồng, 135.403 ngày công, hiến 234.900m2 đất thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, các cấp Hội CCB đã phối hợp có hiệu quả với các ngành chức năng tuần tra, canh gác ở những khu vực trọng điểm, trong các dịp lễ, tết; đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nhận cảm hóa, giáo dục 542 đối tượng lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng. Trong năm, các cấp hội cũng đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức 242 buổi nói chuyện truyền thống cho 37.982 lượt đoàn viên, thanh niên; tham gia bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu cho tổ chức đảng kết nạp được 586 đảng viên mới là hội viên CCB.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi 9 chỉ tiêu chủ yếu năm 2023 đã được đề ra.

Nhân dịp này, 6 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 15 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 20 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2023 và ký giao ước thi đua giữa các cụm.

Tố Phương