Hội CCB xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XI cho hơn 300 cán bộ, hội viên CCB trong xã.

Hội nghị đã nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội, trong đó đi sâu vào 3 đột phá chiến lược và những chỉ tiêu chính “ phấn đấu tạo nền tảng để đến 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”

Cuối buổi học tập, anh em đã nghe thông báo về tình hình biển Đông và công tác đối ngoại của Đảng. Mọi người nhất trí điểm cốt lõi là giữ được chủ quyền, giữ được hòa bình để phát triển. Hội CCB xã Thắng Lợi nhiều năm qua đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm nòng cốt trong thực hiện công tác chính trị của địa phương được Đảng bộ và nhân dân tin cậy.

Tính đến cuối tháng 9, Hội CCB huyện Thường Tín đã có 100% cán bộ và 90 % hội viên CCB được học Nghị quyết XI của Đảng.

Công tác hội