Sáng ngày 19 tháng 8, sau khi đến chào lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh, lễ hội đàm chính thức giữa Hội CCB hai tỉnh diễn ra trong bầu không khí thắm tình hữu nghị anh em Việt – Lào. Hội đàm chính thức và ký biên bản ghi nhớ Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Mỹ, ủy viên BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bolykhăm xay gồm 13 thành viên do đồng chí Khăm Phong Ban Thả Vông, Ủy viên BCH Trung ương Hội CCB quốc gia Lào, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bolykhămxay làm trưởng đoàn. Trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, hai bên đã thông báo một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh và hoạt động của Hội CCB, đồng thời ký biên bản ghi nhớ gồm 7 điểm nhằm tăng cường giúp đỡ nhau về hoạt động Hội và trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực trong đó giúp nhau về phát triển các mô hình kinh tế Cựu chiến binh. *** Tham quan mô hình kinh tế tổng hợp của *** CCB, Thương binh Lê Hữu Hừng ở Kỳ Lâm, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Sau lễ hội đàm và ký biên bản ghi nhớ, đoàn đại biểu Hội CCB tỉnh Bolykhămxay đã đi thăm khu du lịch biển Thiên Cầm ( huyện Cẩm Xuyên ), Khu kinh tế Vũng Áng ( huyện Kỳ Anh ) và một số mô hình làm kinh tế giỏi của CCB tỉnh Hà Tĩnh. Lê Anh Thi