Đến nay Hội đã thành lập được 56 tổ tiết kiệm với trên 2.330 hộ người tham gia, đã giải ngân 23 tỷ 559 triệu đồng, khai thác các nguồn vốn khác 17 tỷ đồng. Riêng vốn nghĩa tình đồng đội có 4 tỷ đồng. Nguồn quỹ để hoạt động có 1,6 tỷ, cao nhất là xã Vĩnh Tú được 122,5 triệu, đạt bình quân 350.000 đồng/hội viên. Toàn Hội xây dựng được 171 trang trại, trồng được 1.876 ha cao su, 300 ha cây hồ tiêu, 663 ha cây lâm nghiệp, 115,7 ha cây ăn quả, 7.000 cây bóng mát, 240 ha nuôi trồng thuỷ hải sản, 251 tàu thuyền để đánh bắt thủy hải sản và khai thác cát sạn, 159 phương tiện xe máy móc thiết bị, 65 tổ hợp sản xuất, 10 công ty TNHH. Từ phong trào thi đua phát triển kinh tế, đã xuất hiện nhiều mô hình được nhân dân học tập nhân rộng như: Mô hình nuôi tôm của đồng chí Thú ở Vĩnh Sơn, mô hình dịch vụ nông nghiệp tổng hợp của đồng chí Trần Đình Phí ở Vĩnh Thạch, mô hình cải tạo cát trắng bạc màu trồng lạc có giá trị kinh tế cao của Hội CCB Vĩnh Tú, mô hình trang trại trồng cây cao su của Phan Văn Táo ở Vĩnh Thủy, mô hình trồng và chăm sóc cây lâm nghiệp của Lê Đa Kiểu ở xã Vĩnh Thủy, mô hình trồng cỏ nuôi bò nhốt ở xã Vĩnh Kim, mô hình phát triển kinh tế kết hợp vườn nhà, vườn đồi, vườn rừng ở xã Vĩnh Khê… Nhờ sự phát triển đó, nên đã có 150 gia đình CCB có nguồn thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm; 7 gia đình CCB có nguồn thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm.

Kinh tế phát triển nên công tác tình nghĩa và đền ơn đáp nghĩa càng được các cấp Hội quan tâm, đã quy tập được 21 bộ hài cốt liệt sĩ, xây dựng được 185 nhà tình nghĩa, 351 nhà đại đoàn kết, mua 192/150 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500 ngàn đồng tặng các gia đình chính sách. Hội còn vận động hội viên đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng các quỹ như: Quỹ tình nghĩa, ngày vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học…

LÊ VĂN