Được sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, từ năm 1998 đến nay Thường trực Hội CCB huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã hướng dẫn Hội CCB 22 xã, thị trấn phối hợp với Ban chỉ huy quân sự, Đoàn thanh niên tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động thành lập được 124 CLB CQN gồm 3.367 thành viên tham gia, chiếm 92% số CQN có mặt trên địa bàn. Các CLB CQN hình thành ở từng thôn, được Chi hội CCB đỡ đầu, tổ chức sinh hoạt đều đặn học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bàn các giải pháp giúp CQN xóa đói giảm nghèo và tham gia công tác địa phương.

Được Chi hội CCB hướng dẫn cách làm ăn, các CLB đã vận động CQN góp vốn, giống cây trồng, vật nuôi, công lao động, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế gia đình. Chỉ tính từ năm 2003 đến nay, các CQN đã góp vốn nội bộ hơn 1 tỷ đồng luân chuyển cho nhau làm ăn, ưu tiên giúp đỡ số anh em nghèo khó. Từ nguồn vốn “Nghĩa tình đồng đội”, nhiều CQN đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. CLB CQN các xã như Vĩnh Kim, Vĩnh Hòa, Vĩnh Nam, Vĩnh Trung, Vĩnh Quang… đã góp vốn và công sức cải tạo vườn tạp, đồi trọc trồng cao su, hồ tiêu đạt hiệu quả kinh tế cao. CLB CQN thôn Hiền Dũng (Vĩnh Hòa) có 13 thành viên tạo được nguồn vốn hàng chục triệu đồng luân chuyển nhau phát triển sản xuất. CLB CQN thôn Linh Hải (Vĩnh Thủy) góp vốn hơn 60 triệu đồng mua các loại cây, con, giống chất lượng cao phân phối cho CQN nuôi trồng. Bên cạnh xây dựng CLB ở từng thôn, các CQN cùng nhập ngũ hoặc cùng đơn vị cũng tổ chức CLB hỗ trợ nhau trong cuộc sống. CLB CQN 77 thành lập năm 1998, có 21 gia đình CQN đều nghèo khó. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau về mọi mặt, đến nay 100% gia đình CQN có mức sống khá và giàu, 15 người có thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm. Nhiều CQN đã mạnh dạn nuôi tôm sú nước lợ quy mô lớn hoặc đưa các loại cây công nghiệp lên đồi trọc mở đường cho nhân dân làm theo.

Kinh tế gia đình phát triển, các CQN càng có điều kiện tham gia công tác địa phương. Hiện nay, 100% số CQN trong các CLB đều tham gia quân dự bị động viên, hơn 600 người đảm nhiệm các chức danh của địa phương, có 120 đồng chí được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra còn có 950 CQN tham gia lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, dân phòng, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở cơ sở. Nhiều CLB CQN cùng Chi hội CCB chủ động phối hợp với công an phát động nhân dân phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng khu dân cư văn minh, lành mạnh. Năm năm qua các CQN tham gia xây dựng 24 chi đoàn thanh niên từ yếu kém vươn lên khá nhận giáo dục, cảm hóa 135 người lầm lỗi phấn đấu tiến bộ và hòa giải hơn 100 vụ mâu thuẫn nổi cộm trong nhân dân, củng cố nghĩa tình làng xóm, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

Thành Viên