Tiếp theo và hết

Như hai bài trước đã đề cập: Cơ sở Hội có nhiệm vụ đặc thù và quan trọng nhất là “Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN” (nhiệm vụ thứ nhất).

Nhưng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trên, thực tế  đang đòi hỏi phải có những giải pháp rất cụ thể để phát huy được vai trò của đội ngũ CCB ở cơ sở. Chính vì thế mà trong Hội thảo, gần như 100% các ý kiến phát biểu, cũng như báo cáo bằng văn bản gửi về cơ quan Soạn thảo Đề án của T.Ư Hội đều nêu thực trạng và đề xuất biện pháp tháo gỡ.

Trước hết là đối với những tổ chức cơ sở Hội có đông số lượng hội viên phải  tổ chức cấp chi Hội, thậm chí cấp phân Hội (theo Điều lệ Hội).

Hai cấp này là cấp dưới chi Hội cơ sở, nhưng không phải vì thế mà “chất lượng” hội viên lại thấp hơn so với cấp chi hội, thậm chí nếu tổ chức chặt chẽ, công tác chuẩn bị chu đáo, lại là điều kiện tốt để hội viên phát huy được trách nhiệm của mình trong đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền.

Đáng chú ý là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình, trao đổi cách làm của tỉnh Hội là chỉ đạo cho các Chi hội cơ sở có cấp chi Hội và phân Hội phải báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cơ sở về việc tổ chức cho cấp chi Hội và phân Hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp ủy cơ sở Ban Chấp hành, mà trực tiếp là đồng chí Chi hội trưởng căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để triển khai các hình thức sinh hoạt chuyên đề, hoặc sinh hoạt thường xuyên trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Sau mỗi lần sinh hoạt phải lập biên bản gửi lên cấp chi Hội CCB cơ sở để tổng hợp báo cáo cấp ủy cơ sở. Chi Hội CCB cơ sở cũng cần cử các đồng chí trong Ban Chấp hành về dự họp và có ý kiến, chỉ đạo định hướng.

Theo đồng chí Vũ Đình Liễu - Trưởng ban Tổ chức Chính sách Hội CCB T.P Hà Nội, nếu tổ chức tốt cho cấp dưới chi hội và phân hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thì vừa phát huy được vai trò, kinh nghiêm của các hội viên, vừa tránh được tình trạng hội viên “muốn nói mà không biết nói ở đâu, nói lúc nào...”.

Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Vũ Đình Liệu, để tạo nên sự thống nhất, T.Ư Hội CCB cần có văn bản hướng dẫn để tạo sự thống nhất trong toàn Hội.

Đồng chí Cao Xuân Lễ - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Cà Mau sau khi nhấn mạnh đến chất lượng của đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đồng chí cho rằng cán bộ Hội cơ sở cần phải được dự các lớp tập huấn về nghiệp vụ Công tác Hội.

Nhiều ý kiến phát biểu trong hội thảo biểu lộ sự đồng tình thống nhất và kiến nghị, có thể T.Ư Hội CCB Việt Nam xây dựng thành chương trình tập huấn cho phù hợp với từng đối tượng. Căn cứ vào thực tiễn của từng địa phương, vùng miền, có thể phối hợp đặt Chương trình tập huấn tại hệ thống Trường Chính trị các tỉnh. Nội dung tập huấn do Hội CCB Việt Nam xây dựng và phối hợp giảng dạy, truyền đạt.

Cũng trong công tác xây dựng cơ sở Hội, các đại biểu thống nhất đề nghị cần có quy định, hoặc hướng dẫn về độ tuổi và sức khỏe của người xin vào Hội, tránh tình trạng đã xảy ra ở một số địa phương, CCB mặc dù được tổ chức Hội tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng không vào Hội, nay tuổi cao, sức yếu (có người bị tai biến liệt toàn thân, có người ngoài 80 tuổi) lại xin vào Hội!

Huy Thiêm