Đồng chí Nguyễn Văn Hán phát biểu tại Hội thảo.

Tiếp theo kỳ trước

Các đại biểu tham gia Hội thảo, đóng góp cho Đề án đều cho rằng, nếu nói “Tổ chức cơ sở Hội là nền tảng của Hội” thì “Chủ tịch Hội cơ sở là hạt nhân của nền tảng Hội”.

Chả thế mà tất cả ý kiến trực tiếp tham gia tại Hội thảo, cũng như đề cập trong văn bản gửi về Ban soạn thảo đều tập trung nhấn mạnh đến chất lượng của Chủ tịch Hội cơ sở (xã, phường, thị trấn).

Hiện này thành phần được bầu làm Chủ tịch Hội CCB cơ sở, gồm 3 đối tượng: CCB nghỉ hưu (đạt tỷ lệ 28,11%); sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ phục viên, xuất ngũ (18,98%); cán bộ công chức (52,9%).

Câu hỏi làm “nóng” Hội thảo là đối tượng nào tham gia làm Chủ tịch Hội cơ sở thì phù hợp hơn?

Phát biểu trong Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Bình cho rằng Hội CCB là đoàn thể chính trị - xã hội, nhưng chức năng, nhiệm vụ rất đặc thù-được thể hiện ở nhiệm vụ thứ nhất, là “Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN” và nhiệm vụ thứ sáu là “Giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Hai nhiệm vụ trên xuất phát từ quan điểm của Đảng tại N.Q Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và N.Q 09 của Bộ Chính trị chỉ rõ: “Đối với CCB, phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN...; Giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ” và được “Luật hóa” trong Pháp lệnh CCB. Đây là 2 trong 6 nhiệm vụ của Hội CCB cơ sở, đòi hỏi Chủ tịch Hội vừa đủ “tâm”, vừa đủ “tầm” mới lãnh đạo Hội hoàn thành tốt được.

Đồng chí cho rằng “Chủ tịch Hội CCB là cán bộ quân đội về hưu là thuận lợi hơn cả. Thực tế ở Thái Bình gần 80% chủ tịch Hội cơ sở là cán bộ quân đội về hưu, cấp bậc thường từ Đại úy đến Trung tá, một số ít cấp Thượng tá, Đại tá. Đa số anh em được đào tạo cơ bản, có trải nghiệm trong chỉ huy lãnh đạo. Khi làm Chủ tịch Hội cơ sở họ  ứng xử linh hoạt, khéo léo, “cương - nhu” hài hòa, có mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể...”.

Đồng chí Bùi Chí Loan phát biểu tại Hội thảo.

Đồng tình với ý kiến trên, đồng chí Bùi Chí Loan - Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB T.P Đà Nẵng nói: “Để hoàn thành nhiệm vụ của Hội CCB - mà nhiệm vụ hàng đầu là tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, thì đội ngũ cán bộ Hội nói chung, cấp cơ sở nói riêng phải là những người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín. Đơn cử như bóc trần bộ mặt thật của  “Vũ nhôm” ở Đà Nẵng chính là do sự đấu tranh thẳng thắn của các Tướng lĩnh,  CCB cao cấp của thành phố chỉ ra”.

Hầu hết các ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh: “Đội ngũ cán bộ Hội các cấp có trách nhiệm đấu tranh bảo vệ vai trò, vị trí, uy tín, bản chất, truyền thống của CCB Việt Nam. Điều đó đặt ra việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở - nhất là Chủ tịch Hội CCB cơ sở phải là những hội viên mẫu mực của cơ sở”.

(còn nữa)

Huy Thiêm