Hội viên CCB ra quân trồng cây xanh.

Thi đua không thể làm một cách hời hợt, chạy theo bề nổi mang tính hình thức mà phải đi vào chiều sâu, phải đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm khả thi kết hợp giữa chống và xây, nói đi đôi với làm. Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Sinh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thừa Thiên Huế tại Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019, Hội CCB huyện Quảng Điền vừa được tổ chức. Đây là Đại hội cấp trên cơ sở đầu tiên được Hội CCB tỉnh chọn làm điểm.

Giai đoạn 2014-2019, phong trào thi đua được triển khai hoạt động ở tất cả 7 nội dung và 40 tiêu chí thi đua. Các cấp Hội phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tập hợp CCB, xây dựng tổ chức Hội trong sạch. Phong trào “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” từng bước nhân rộng với nhiều gương điển hình tiên tiến, đến nay toàn huyện có 283 mô hình trang trai, gia trại tổng hợp cho thu nhập từ 30 - 150 triệu đồng/năm; có 5 doanh nghiệp nhỏ và 1 chi hội “CLB doanh nghiệp chủ trang trại CCB”, tạo 620 việc làm cho hội viên và nhân dân trong huyện, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm...

Hội CCB tỉnh khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân; Hội CCB huyện khen thưởng 17 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2014-2019.

Việt Bình