Lễ khởi công nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial tại Đà Nẵng

Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (VINACHEM) được thành lập theo Quyết định số 2180 TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Tập đoàn 03 Công ty TNHH Một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 19 công ty con do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 12 công ty (liên kết, liên doanh) do Tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Tậo đoàn có 02 đơn vị sự nghiệp là Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất, Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam và 02 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ thuật Hóa chất, Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hóa chất.

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH:

Sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; công nghiệp chế biến cao su; sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản, hóa chất tiêu dùng, hóa dược, hóa dầu.

Sản phẩm phân bón vô cơ của Tập đoàn hóa chất Việt Nam

CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Phân bón

Sản phẩm cao su (săm lốp ô tô, xe máy)

Hóa chất bảo vệ thực vật

Hóa chất cơ bản

Khai thác khoáng sản

Chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm

Sản phẩm điện hóa (pin, ắc quy…)

Sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm khác

Các sản phẩm dịch vụ

Địa chỉ: Số 1A Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38240551

Website: http:/www/vinachem.com.vn