Theo thông tin từ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch MTTQ Việt Nam, trong buổi sáng ngày 20-3, Tập đoàn Golf Long Thành do AHLĐ, CCB Lê Văn Kiểm là Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ủng hộ 20 tỷ đồng để cùng chung tay với UBTW MTTQ Việt Nam  phòng, chống dịch Covid-19.