Khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai tới Hội, anh đã tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, thảo luận, viết thu hoạch từng chuyên đề một, tiếp đó đề ra kế hoạch phấn đấu, rèn luyện trên cơ sở bám sát yêu cầu, kế hoạch của Ban chỉ đạo các cấp, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trên địa bàn dân cư hưởng ứng. Anh phân công từng đồng chí trong BCH Hội phụ trách từng thôn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc; anh tham mưu cho cấp ủy tổ chức 12 lớp học chuyên đề, lôi kéo tới 1.150 lượt người tham gia; anh còn phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân tổ chức 4 lớp cho 420 người nòng cốt của các đoàn thể nghiên cứu về Bác; anh phát động 100% hộ gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ; hằng năm anh sơ kết rút ra những gì làm được, chưa làm được trong các chi hội… Bên cạnh những điều đó anh đẩy mạnh các mặt công tác, cùng các cấp, các ngành tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; cùng với công an phát hiện, bắt gọn các đối tượng phạm tội; đặc biệt anh thường xuyên chăm lo đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần xoá đói giảm nghèo làm giàu chính đáng trong các gia đình hội viên. Từ chỗ xã Triệu Trạch chỉ có 15 mô hình phát triển kinh tế năm 2007, đến năm 2011 đã có 35 mô hình. Anh còn vận động 70 hộ gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn tiến ra vùng cát lập làng sinh thái, phát triển đa cây, đa con, cho thu nhập ổn định. Anh cùng với tập thể Hội đã bồi dưỡng 42 đoàn viên ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ xem xét, kết nạp vào Đảng; giúp 3 chi đoàn hoạt động trung bình trở thành chi đoàn khá, giỏi; cảm hóa 16 thanh, thiếu niên, học sinh yếu kém trở thành con ngoan trò giỏi, được gia đình, nhà trường và xã hội hoan nghênh.

Năm 2011, tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Phạm Tư Minh đã được Hội CCB Quảng Trị tặng bằng khen và Ban chỉ đạo cuộc vận động huyện và tỉnh tặng 2 giấy khen!.

LÊ VĂN MINH