Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2022-2027

Ngày 23-9, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị phối hợp với Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam giai đoạn 2017-2022; ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Tới dự có các đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu cho biết trong 5 năm qua các cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong quân đội và Hội CCB Việt Nam đã triển khai thực hiện, công tác phối hợp hoạt động một cách toàn diện, đồng bộ và chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, sát với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và địa phương; nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Thông qua thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đã góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị quân đội với các tổ chức CCB các cấp, động viên và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và hội viên hội CCBVN trong công tác phối hợp hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các bên đã chủ động phối hợp tuyên truyền sâu rộng các sự kiện trọng đại của Đảng và Nhà nước, dân tộc, quân đội và Hội CCB Việt Nam. Giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, hội viên và nhân dân. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động và tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Hội nghị đã nghe các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận góp phần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp hoạt động giữa Bộ Quốc phòng và Hội CCB Việt Nam.

Trung tướng Khuất Việt Dũng phát biểu tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Trung tướng Khuất Việt Dũng khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và TƯ Hội CCB Việt Nam, Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 giữa các đơn vị quân đội và Hội CCB Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong giai đoạn 2022 - 2027, công tác phối hợp cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, hội viên CCB và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó hai bên cũng cần thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, quân đội, Hội CCB và địa phương phát động. Đặc biệt là các hoạt động phối hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của hội viên CCB và nhân dân.

Tại Hội nghị, Tổng cục Chính trị và Hội CCB Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027.

Hoàng Linh