Vốn kinh doanh ban đầu của công ty chỉ có 100 triệu đồng, nay đã lên tới 5 tỷ. Doanh số bán ra của công ty đạt 60 tỷ đồng/ năm; luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước, đồng thời, tạo việc làm cho gần 50 con em CCB, quân nhân chuyển ngành, vợ, con gia đình thương binh – liệt sĩ. Hàng năm, CCB Đinh Bá By, bỏ ra hàng chục triệu đồng, cứu giúp đồng bào bị bão lụt, người nhiễm chất độc da cam/ đi-ô-xin

Thành Nam