Năm 2017, CCB Đinh Xuân Quế ở xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB xã Hương Cần. Trên cương vị Chủ tịch Hội, Đinh Xuân Quế làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào của Hội CCB. Đặc biệt là phong trào “Xanh đồng, sạch thôn xóm, sáng đường quê” - đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nông thôn mới. CCB Đinh Xuân Quế chia sẻ: “Tôi luôn trăn trở về công tác vệ sinh môi trường, làm sao cho làng quê mình luôn xanh - sạch - đẹp? Để thực hiện đề án “Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải”, tôi đã vay thêm vốn ngân hàng mua ô tô, thuê công nhân để thu gom rác thải. Lúc đầu còn gặp khó khăn, nhưng sau 3 tháng được bà con nhân dân đồng tâm ủng hộ, vì mọi người ngày càng hiểu hơn sự cần thiết của công tác vệ sinh môi trường”.

Cách làm của CCB Đinh Xuân Quế bắt nhịp được với xu hướng xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, được nhiều hội viên và người dân ủng hộ. Đến nay, đã có 7 khu với trên 500 số hộ dân và các cơ quan, nhà trường xí nghiệp trên địa bàn tham gia.

Nói về Hội CCB xã và việc thu gom vận chuyển và xử lý rác thải của CCB Đinh Xuân Quế, đồng chí Đinh Quang Vận - Bí thư Đảng ủy xã Hương Cần đánh giá: “Những năm qua, Hội CCB luôn đi đầu trong các phong trào của xã. Đã có nhiều hội viên sáng tạo năng động trong phát triển kinh tế xây dựng các mô hình trang trại trồng cây, chăn nuôi, khai thác đá, mở các dịch vụ sản xuất kinh doanh làm giàu chính đáng. Đặc biệt là mô hình thu gom vận chuyển xử lý rác thải của CCB Đinh Xuân Quế góp phần bảo vệ môi trường, tạo thêm động lực hoàn thành các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới ở địa phương”.

Dự kiến trong năm 2022, mô hình này được Hội CCB xã Hương Cần triển khai thu gom rác thải ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn, các hộ dân ở hai bên tỉnh lộ 70B và ở các xứ đồng, nương chè của nhân dân địa phương. Đồng chí Đoàn Viết Tuấn - Phó chủ tịch Hội CCB huyện Thanh Sơn cho biết: “Những năm qua, thực hiện phong trào CCB tham gia bảo vệ môi trường “Xanh đồng, sạch thôn xóm sáng đường quê”, CCB Đinh Xuân Quế sáng tạo xây dựng mô hình thu gom vận chuyển và xử lý rác thải cho nhân dân. Sáu tháng qua đã thu gom trên 1.000m3 rác thải, làm cho làng, xã xanh sạch đẹp, được bà con nhân dân và chính quyền địa phương nhiệt tình ủng hộ”.

Nguyễn Văn Dậu