CCB BVĐK Hà Tĩnh Tinh thần “ chống dịch như chống giặc “

BVĐK Hà Tĩnh diễn tập phương án chống dịch vi rút Covid-19      Hội CCB Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có 30 hội viên, trực thuộc Hội CCB Khối CCQ
20 Th02, 2020 - 14:28