Hội CCB Việt Nam Khai mạc lớp tập huấn công tác tổ chức – chính sách năm 2014 tại Nha Trang

Lớp tập huấn do Hội CCBVN tổ chức lần này nhằm thảo luận, thống nhất và đề xuất các nội dung liên quan đến công tác tổ chức, chính sách
28 Th05, 2014 - 20:46

Danh sách Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 (28/12/2012)

TT Họ và tên Địa phương, Đơn vị **Khối cơ quan Trung ương Hội** 1 Nguyễn Đình Bảng Ban Kiểm tra 2 Vũ Ngọc Bình Ban Kinh tế 3 Nguyễn
28 Th12, 2012 - 07:00

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khoá IV (12/09/2009)

Chương III:Hội viên Điều 4: A- **Những đối tượng kết nạp vào Hội CCB Trên cơ sở 9 đối tượng được xét kết nạp vào Hội CCB Việt Nam
12 Th09, 2009 - 07:00

Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam (12/09/2009)

Gần một thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cán bộ, chiến sĩ các
12 Th09, 2009 - 07:00