Ngày 18-8, Ban Chấp hành T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) Khóa VI, Nhiệm kỳ 2017-2022. Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội; lãnh đạo Văn phòng, các cơ quan T.Ư Hội và lãnh đạo, trưởng ban kiểm tra các Hội trực thuộc T.Ư Hội.

Đồng chí Nguyễn Quang Bôn - Phó trưởng ban Kiểm tra T.Ư Hội trình bày Báo cáo tổng kết công tác KTGS Khóa VI và Báo cáo đề nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định về công tác KTGS Khóa VI. Các báo cáo và tham luận của các đại biểu trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác KTGS luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực tổ chức Hội các cấp; Ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Hội đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động trong nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Hội. Công tác KTGS góp phần quan trọng vào việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội. Các tham luận cũng nêu, phân tích làm rõ kết quả, cách tiến hành và kinh nghiệm thực hiện các nội dung công tác KTGS cùng các kiến nghị của các cấp Hội.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được ghi nhận, biểu dương Ban Kiểm tra T.Ư Hội và đội ngũ những người làm công tác KTGS trong toàn Hội nhiệm kỳ vừa qua đã chủ động, nhạy bén trong tham mưu cho Thường trực Hội các cấp và tiến hành tốt công tác KTGS trong toàn Hội. Đồng thời lưu ý, cần làm tốt hơn việc nâng cao nhận thức về công tác KTGS cho một số cán bộ Hội; nâng cao trình độ, năng lực và phương pháp KTGS cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Trước mắt cần thực hiện tốt công tác kiểm tra trong tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Căn cứ vào Nghị quyết, Điều lệ và những quy định của Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 để xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác KTGS trong nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội trao Bằng khen của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS nhiệm kỳ 2017-2022.

Tin và ảnh: Quang Vũ - Minh Sơn