Tính đến hết ngày 10-9-2021, số hội viên Hội CCB các cấp từ trần do Covid-19 lên tới 305 người.

Trước mất mát không thể bù đắp đối với nhiều gia đình hội viên và toàn Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đã ký ban hành Quyết định số 1057 quy định hỗ trợ đối với gia đình có hội viên từ trần do Covid-19.

Theo đó, mức hỗ trợ là 2 triệu đồng/hội viên từ trần. Thời gian xét hỗ trợ tính từ ngày 27-4-2021 đến khi T.Ư Hội có thông báo dừng. Người nhận tiền hỗ trợ là vợ (hoặc chồng) của hội viên từ trần. Nếu cả vợ và chồng hội viên đã từ trần, thì gửi tiền hỗ trợ tới một trong những thân nhân là: con đẻ, hoặc mẹ đẻ, hoặc bố đẻ của người từ trần.

Hội CCB cấp nào có thẩm quyền quyết định kết nạp hội viên thì cấp đó có trách nhiệm xác nhận tờ khai; tổ chức thăm hỏi, chia buồn và chuyển tiền hỗ trợ của T.Ư Hội tới gia đình. Thủ tục kê khai, xác nhận hội viên từ trần theo Quyết định số 1057 đơn giản, thuận tiện, tuy nhiên Hội CCB các cấp cần đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

Ngô Đoàn