Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Trần Hanh, nhiều đại biểu đã nêu cao tinh thần xây dựng với những lời tâm huyết và mong muốn nhiệm kỳ tới cần đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức hoạt động của Hội.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Phó chủ tịch T.Ư Hội khóa II rất thẳng thắn cho biết: Dự thảo báo cáo chính trị qua 3 lần chính sửa, tuy đánh giá mọi hoạt động trong 5 năm qua nhưng đã khái quát được 21 năm xây dựng Hội. Nổi bật là nhiệm vụ phát triển KTXH, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chính điều này đã gắn kết hội viên lại với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội mới làm tốt chống địch từ bên ngoài, khi có sự mất ổn định thì tham gia tích cực, nhưng đấu tranh chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới hiện nay còn hạn chế, đấu tranh chống tự diễn biến, chống tham nhũng, lãng phí chưa có bước đột phá mới. Đại hội V là một bước chuyển giao giữa thế hệ chống Pháp và các thế hệ tiếp theo nên có một ý nghĩa rất quan trọng. Từ đó, Hội tập trung xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và khối 487, tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tập trung vào đối tượng là sinh viên và thanh niên tại các thành phố, thị xã.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Chủ tịch Hội CCB khóa III cho biết: Nếu như nhiệm kỳ IV, Hội phát triển theo chiều rộng thì nhiệm kỳ mới cần đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả, chất lượng làm chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có bước phát triển mới. Các cấp Hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt vấn đề xã hội như lao động, việc làm, sức khoẻ, thu nhập và sự phân hóa giàu nghèo, thành thị, nông thôn, miền núi; đồng thời làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội ở địa phương.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Ủy viên BCH lâm thời Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh: Các cấp Hội cần quan tâm xây dựng và tạo điều kiện cho các ban liên lạc truyền thống. Đây chính là những cánh tay nối dài của Hội; đồng thời làm tốt công tác đối ngoại nhân dân. Xây dựng các mối quan hệ truyền thống với Hội CCB Lào, Cam-pu-chia, LB Nga… Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ các mối quan hệ hữu nghị với các nước anh em.

Phó chủ tịch Phùng Khắc Đăng đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến để hoàn chính Báo cáo chính trị của đại hội.

Tô Kiều Thẩm