Ban Chỉ đạo 515 T.P Cần Thơ vừa tổ chức Lễ truy điệu, an táng 4 HCLS được Đội K90 - Cục Chính trị Quân khu 9 quy tập tại xã Tân Thới, xã Trường Long, huyện Phong Điền và xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Trong số 4 HCLS có 2 hài cốt đầy đủ thông tin, 1 hài cốt có một phần thông tin, 1 liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đại tá Trần Quốc Khởi - Phó chính ủy Bộ CHQS T.P Cần Thơ cho biết: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập HCLS theo Quyết định 1237 (nay là Quyết định số 515) của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, Bộ CHQS thành phố phối hợp với Sở LĐTBXH, Đội K90 và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập 47 HCLS (trong đó có 16 liệt sĩ xác định được danh tính), đưa vào các nghĩa trang liệt sĩ hoặc bàn giao về gia đình an táng theo nguyện vọng của thân nhân.

Đồng chí Trần Quốc Khởi khẳng định: Quyết tâm khi có thông tin mộ liệt sĩ, Bộ CHQS T.P Cần Thơ sẽ tổ chức quy tập, tìm kiếm đến khi không còn HCLS.

Đối với 4 liệt sĩ được quy tập và an táng lần này là kết quả bước đầu mà Đội K90 phối hợp với Bộ CHQS, Sở LĐTBXH thành phố cùng cơ quan quân sự, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tìm kiếm, quy tập được. “Thời gian tới, chúng tôi sẽ nỗ lực tổ chức quy tập, tìm kiếm HCLS để đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác minh đơn vị, danh tính HCLS và thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin để báo tin cho gia đình biết” - đồng chí Trần Quốc Khởi nói.

Huy Quang