Gặp mặt, động viên trên 3.000 lượt thương, bệnh binh, gia đình chính sách; làm thủ tục khám, trợ cấp hàng tháng, giới thiệu đi an dưỡng tại Làng Hữu Nghị các hội viên bị nhiễm chất độc da cam; tham gia cùng địa phương và gia đình đón nhận gần trăm hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà; đóng góp trên 23.000.000 đ vào quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; góp được trên 40.000.000đ vào quỹ đền ơn đáp nghĩa; tham gia trên 800 công xây mới, tu sửa nhà tình nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ, và nhà bia tưởng niệm; lập 200 sổ tiết kiệm tình nghĩa, nghia trang liệt sĩ, và nhà bia tưởng niệm; lập 200 sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng các gia đình chính sách; tham mưu để ngành LĐTBXH giúp UBND thị xã Sơn Tây triển khai thực hiện tốt chế độ đối với người đi các chiến trường BCK theo nghị định 23 của Chính phủ; và làm tốt việc quản lý chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 5.000 đối tượng chính sách và các chế độ trong các ngày lễ, ngày tết ở địa phương.

Công tác hội