Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa hai ngành, các hội viên CCB Sơn La đã đẩy nhanh được chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững, phát triển và chất lượng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 1.946,33 tỷ đồng, tăng 76,63% so với năm 2010; sản lượng lương thực có hạt tăng 116,1%. Hội viên CCB là nông dân được vay vốn ngân hàng tính đến năm 2010 có 276 tỷ đồng, với 678 sổ tiết kiệm, 23.400 hộ vay. CCB là nông dân có 2.400 hộ sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn kinh tế cao, trong đó có 25 doanh nghiệp, 930 trang trại với diện tích 1.356 ha, trồng mới được 1.500 ha rừng trên đồi trọc, nhận khoanh nuôi và bảo vệ 1.630 ha rừng. Phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: cho vốn vay không lãi, cho con giống phát triển… Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm (năm 2001 là 15,7%, năm 2010 còn 5,3%); xóa được 1.072 nhà dột nát, nhà tạm…

Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh và Sở NN & PTNT đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2011-2016 với chủ đề: Tuyên truyền vận động hội viên trong toàn tỉnh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, hăng hái đi đầu và vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong nông nghiệp, nông thôn; tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế; nhân rộng các điển hình tiên tiến của CCB làm kinh tế giỏi ra khắp các miền vùng trong tỉnh.

ĐÈO NGỌC SƠ