1.Hội các cấp phối hợp với Đoàn thể, MTTQ kiểm tra, khảo sát, đánh giá chất lượng hoạt động Quy chế dân chủ ở cơ sở, tham mưu đề xuất với cấp uỷ, chính quyền vận động Mạnh Thường Quân và hội viên cất cho các CCB khó về nhà ở 96 căn, trong đó nhà tình nghĩa 06 căn, nhà đồng đội 06 căn, nhà tình thương 48 căn. Tính cả phần đóng góp của gia đình, trị giá hơn 500 triệu đồng.

  1. Phối hợp với Ban ATGT tỉnh mở Hội nghị tổng kết các hoạt động. Tại Hội nghị này, Hội CCB được tặng thưởng 4 bằng khen của UBND tỉnh và 4 giấy khen của Ban ATGT. Ngoài ra, Hội các cấp phối hợp với ngành giao thông, thuỷ lợi vận động hội viên, quần chúng cơ sở nạo vét kênh mương nội đồng, san lấp, phát quang 109.970m lộ giao thông nông thôn, sửa chữa 53 cây cầu các loại và đắp bờ bao, trong đó: Hội CCB đóng góp 1.240 ngày công và 64 triệu đồng.

  2. Phối hợp với ngành Y tế tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh gia súc gia cầm, vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, an toàn thực phẩm được 72 cuộc, có 12.271 hội viên và nhân dân dự. Riêng Mỹ Xuyên, Ngã Năm vận động hộ vùng có gia cầm nhiễm bệnh tiêu hủy 11.627 con gia cầm các loại.

  3. Phối hợp với Sở LĐ-TBXH và các cơ quan có liên quan thực hiện Quyết định 290, 188, 142 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định 150 về Pháp lệnh CCB Việt Nam mở Hội nghị sơ kết và triển khai thực hiện các quyết định trên, lập dự trù kinh phí và được UBND tỉnh phê duyệt 1.017 triệu đồng để mua BHYT và thực hiện chế độ mai táng phí cho CCB.

  4. Thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ ngày 15-1-2009 về hỗ trợ tiền cho hộ nghèo ăn tết, trong đó toàn Hội có 1.106 hộ, với 4.298 khẩu, số tiền được hỗ tợ 859,600 triệu đồng.

  5. Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng CSXH kiểm tra, khảo sát, củng cố, nâng cao, phân loại các tổ tiết kiệm vay vốn năm 2008, có 261 tổ tốt, 175 tổ khá, 51 tổ trung bình và 14 tổ yếu. Kết hợp đánh giá kết quả hoạt động của các dự án kinh tế và xử lý vốn vay. Riêng Huyện hội Mỹ Xuyên phối hợp ngành nông nghiệp tổ chức 3 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, có 52 hội viên dự; Huyện hội Cù Lao Dung phối hợp 2 cuộc hội thảo trồng khoai lang Nhật có 67 hội viên dự.

  6. Thành hội Sóc Trăng, Long Phú và Huyện hội Châu Thành phối hợp các đoàn thể, Hội Chữ thập đỏ vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm giúp đỡ khu dân cư nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn số tiền 77,500 triệu đồng, 9,5 tấn gạo, 300 phần quà, 45 phiếu khám bệnh, bắc 2 cây cầu, cất 4 căn nhà “Đại đoàn kết” và đóng 3 cây nước khu dân cư.

Ban công tác Hội