Đồng chí Đoàn Hồng Vũ.

Thời gian qua, Báo CCB Việt Nam nhận được nhiều đơn, thư đề nghị giải đáp các vấn đề xung quanh việc đề nghị công nhận chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) trên cả nước. Đáp ứng yêu cầu bạn đọc, PV Báo CCB Việt Nam đã trao đổi với đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐTBXH Nghệ An về vấn đề này.  

PV: Đồng chí cho bạn đọc Báo CCB Việt Nam biết những nét chính về tình hình người bị nhiễm CĐHH trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Từ năm 2000 đến nay, toàn tỉnh xác nhận và giải quyết chế độ cho 20.095 trường hợp người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm CĐHH. Đến cuối năm 2019, tỉnh Nghệ An đang quản lý và chi trả trợ cấp hằng tháng cho 15.120 trường hợp.

PV: Từ năm 2017 đến 2019, Sở LĐTHXH tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận, giải quyết bao nhiêu hồ sơ đề nghị trợ cấp CĐHH? Bao nhiêu trường hợp được công nhận, bao nhiêu hồ sơ chưa được?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Sở đã tiếp nhận, thẩm định 816 lượt hồ sơ. Trong đó 683 trường hợp được Sở giới thiệu khám giám định; 33 trường hợp không đủ điều kiện, do không có giấy tờ gốc chứng minh tham gia vùng, miền bị rải CĐHH, hoặc hồ sơ bệnh tật chưa đúng với quy định. Sở đã trả lại để kê khai bổ sung. Trong số khám giám định, có 495 người đủ điều kiện nhận trợ cấp.  

PV: Đồng chí cho biết những khó khăn, bất cập?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Có những trường hợp mới phát bệnh theo quy định về danh mục bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH, nhưng thiếu hoặc không có hồ sơ để chứng minh tham gia kháng chiến tại vùng Mỹ rải CĐHH. Tuy nhiên, cũng có một số văn bản còn bất cập. Ví dụ, quy định đối với người có tham gia hoạt động kháng chiến, có con đẻ bị phơi nhiễm CĐHH, nhưng bản thân họ (người trực tiếp) không mắc một trong các bệnh theo danh mục bệnh tật liên quan phơi nhiễm CĐHH, thì chưa có căn cứ, quy định để giải quyết chế độ trợ cấp.

PV: Kiến nghị của đồng chí?

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ:  Để không ai bị nhiễm CĐHH không được hưởng chính sách, chúng tôi cho rằng cần quan tâm đối tượng tuy không mắc một trong các bệnh trong danh mục bệnh tật liên quan đến phơi nhiễm CĐHH, những con bị dị dạng, dị tật bẩm sinh thì được hưởng một chế độ ưu đãi nào đó. Như vậy  sẽ hợp tình, hợp lý hơn.

PV: Đồng chí giải đáp thêm điều kiện tiên quyết để được tiếp nhận hồ sơ?  

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ: Những người đã tham gia kháng chiến từ ngày 1-8-1961 đến 30-4-1975 tại các vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng CĐHH ở chiến trường B, C, K, bị mắc bệnh theo danh mục bệnh tật do Bộ Y tế quy định làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; vô sinh; sinh con dị dạng, dị tật theo danh mục dị dạng, dị tật do Bộ Y tế quy định.

Những điều chưa rõ, người làm hồ sơ đến Sở, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp xã để được hướng dẫn cụ thể hơn!

PV: Xin cảm ơn đồng chí.

Thế Sơn  (thực hiện)