Thứ nhất: Về tổ chức sinh hoạt thường kỳ của Chi hội CCB: Điều I của ĐLCCB Việt Nam có quy định từ 1-3 tháng tuỳ theo các chi hội, mới tổ chức sinh hoạt một lần, do đó chúng tôi thấy cán bộ chi hội cần có sự chuẩn bị đầy đủ, nghiêm túc chương trình, nội dung cho buổi họp. Chương trình và nội dung đó xin ý kiến của cấp uỷ, cán bộ chính quyền cùng cấp, để gắn kết tổ chức CCB với hoạt động thực tiễn của địa phương. Buổi sinh hoạt cũng cần lồng ghép thêm nội dung: văn hoá - văn nghệ, tạo không khí vui tươi ấm cúng của người lính, nhất là không quên nêu gương người tốt, việc tốt.

Về trang phục khi sinh hoạt thường kì, nên có sự thống nhất mặc quân phục và đeo huy hiệu CCB Việt Nam; vào dịp lễ kỉ niệm 22-12, nên mặc lễ phục và đeo huân, huy chương, huy hiệu CCB Việt Nam.

Thứ 2: Về lễ kết nạp hội viên mới: Đã là “Lễ” thì nhất thiết phải có đủ thiết chế và chương trình cho nghi lễ được trang nghiêm và người được kết nạp nhận thấy vinh dự, tự hào khi trở thành hội viên Hội CCB Việt Nam; nhất thiết phải có đại biểu BCH Hội cấp trên dự, trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, không nên chỉ đọc quyết định cho xong việc.

TRẦN DUY THÌN