Là CCB, bản thân tôi và nhiều hội viên rất phấn khởi tin tưởng khi thấy Đảng, Nhà nước quan tâm đến mọi hoạt động của Hội, đặc biệt là từ khi có Pháp lệnh CCB, đã tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội CCB Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Thực tế rất nhiều hội viên CCB đã trải qua hai cuộc kháng chiến, khi được nghỉ hưu vẫn tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động xã hội ở cơ sở với bản lĩnh, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Hội viên CCB tham gia bất kỳ hoạt động nào khi được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao phó và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ Hội cấp cơ sở đã yên tâm khi có Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12-12-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh CCB, trong đó quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với CCB về BHYT, chế độ mai táng phí và chế độ trợ cấp khi thôi làm công tác Hội.

Tuy nhiên, rất nhiều hội viên CCB là cán bộ nghỉ hưu, mất sức, hiện đang công tác tại cơ sở và cả CCB tham gia cấp huyện hội khóa trước, mong muốn T.Ư Hội CCB Việt Nam tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước bổ sung chế độ, chính sách cho hội viên CCB đang tham gia công tác đảng, chính quyền, MTTQ ở cơ sở khi về nghỉ cũng được hưởng chế độ trợ cấp thôi công tác như đối với CCB là chủ tịch, phó chủ tịch Hội CCB xã, phường, thị trấn đã được quy định trong Nghị định 150, như thế sẽ đảm bảo công bằng, bình đẳng cho mọi CCB đã và đang tham gia công tác xã hội ở cơ sở.

Kính mong BCH T.Ư Hội CCB Việt Nam nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước bổ sung chế độ chính sách kịp thời để động viên các hội viên CCB hiện đang công tác ở xã, phường, thị trấn yên tâm tiếp tục tham gia mọi hoạt động của cơ sở, để khi về nghỉ công tác cũng được hưởng trợ cấp như cán bộ Hội cơ sở.

BÙI ĐỨC TIẾN