Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Cụ thể, thời gian nghỉ hè của nhà giáo gồm cả nghỉ phép hằng năm được Nghị định này quy định như sau: Giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt: 8 tuần; giáo viên trung cấp, giảng viên cao đẳng: 6 tuần; giảng viên đại học: Thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Nếu có trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng, chống thiên tai, dịch bệnh hoặc cấp bách, giáo viên mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trung cấp và trường cao đẳng sẽ được nghỉ hè theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài thời gian nêu trên, giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động...

Thanh Huyền