Thông tư 73/2021/TT-BCA ngày 29-6-2021 của Bộ Công an quy định mẫu hộ chiếu, giấy thông hành có hiệu lực từ 14-8-2021. Thông tư có một số điểm mới sau:

- Mẫu hộ chiếu có mặt ngoài của trang bìa in Quốc hiệu, Quốc huy, tên hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chíp điện tử có biểu tượng chíp điện tử. Hình ảnh tại các trang trong hộ chiếu là cảnh đẹp đất nước, di sản văn hóa Việt Nam kết hợp cùng họa tiết trống đồng. Ngôn ngữ sử dụng trong hộ chiếu là tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các ấn phẩm trắng hộ chiếu, giấy thông hành đã cung cấp cho các cơ quan trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa cấp hết thì được tiếp tục sử dụng, chậm nhất đến ngày 1-1-2022 phải thực hiện thống nhất theo mẫu hộ chiếu, giấy thông hành quy định tại Thông tư mới. Hộ chiếu, giấy thông hành đã được cấp trước ngày 1-1-2022 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu, giấy thông hành.

Thu An