Hội CCB tỉnh Quảng Bình và Trường chính trị tỉnh vừa phối hợp mở lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cấp hội từ xã trở lên. Lớp học đã được nghiên cứu và quán triệt kết luận 66 KT – TW của Ban Bí thư TƯ Đảng, quán triệt một số chuyên đề về tình hình tư tưởng, tâm tư tình cảm của hội viên, sát một số chủ trương chính sách của Đảng và Chính phủ về vay vốn cho hộ nghèo, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, và một số kinh nghiệm trong sinh hoạt hội, chăm lo đời sống hội viên. Công tác hội