Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu, đánh giá cao sự đóng góp của các cấp hội CCB Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng quân đội về mọi mặt, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị. Đề cập đến các hoạt động của Trung ương hội hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ nhất trí cao với kế hoạch của Trung ương Hội, đồng thời thông báo một số hoạt động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhân ngày giải phóng Điện Biên.
Thay mặt Trung ương Hội Trung tướng Phùng Khắc Đăng chân thành cám ơn tình cảm mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành cho Trung ương Hội CCB Việt Nam nói riêng và lực lượng CCB cả nước nói chung; Trung ương Hội CCB Việt Nam phát huy truyền thống, nguyện phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng viết tiếp truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trên trận tuyến mới./.
Lê Doãn Chiêu